یادمان باشد مردم روستای پاسکالا و همه روستاهای گردشگری که هر روز پذیرای گردشگران زیادی هستند باید استراحت کنند. هنگام عبور از روستا وارد باغ های شخصی نشوید و تا حد امکان از ایجاد سروصدا در معابر باغ خودداری کنید. فرهنگ نور: گردش در طبیعت یکی از آن لذت هایی است که اغلب به افرادی داده می شود که سعی می کنند از اوقات فراغت اندک خود به نحو احسن استفاده کنند. اگر از آن دسته گروه هایی هستید که

تماس با ما