جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|06_08_1400|

روضه_بانوای|حجت الاسلام حیادر

زمینه|بال و پرم باش_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

زمینه|نزار اینجور ببینن من و تو رو_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور|بدنت خیلی بهم ریخته ولی_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور|نام خوشت نغمه شیرین من_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شـــور|صل الله علی سیدتی_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شـــور|دیدی برگشتم آقا دوباره_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شـــور|گریه برای غم تو_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور|محاسن تو غرق خونه_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی امیر فلاحی