ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول_یکشنبه|1399.10.07|

روضه_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه__بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_زهرای من_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه_خداحافظ ستون خونه حیدر_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_دیدی غریبم_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_دنیا رو سرم ریخت_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

هم خوانی_گلی گم کرده ام_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی