12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب پنجم_پنجشنبه|98.02.19|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی

مناجات_حجت الاسلام نعامی

روضه_حجت الاسلام نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

شور گودال_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی

شعر خوانی_حاج عباس ثامری