12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب سوم_سه شنبه|98.02.17|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی

بخش دوم دعای ابوحمزه_حجت الاسلام نعامی

بخش دوم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی

شعرخوانی_حاج عباس ثامری

روضه_حجت الاسلام نعامی

زمینه_کربلایی مجتبی مهدی پور

زمینه مقتلی_کربلایی مجتبی مهدی پور

شور_کربلایی مجتبی مهدی پور

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور گودال_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_حجت الاسلام نعامی