ویژه برنامه ولادت حضرت زینب (س)_پنجشنبه|18_09_1400|

مدح_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سرود| شکر خدا سائل این خانه ام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| شکر خدا سائل این خانه ام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| جانم به این بانو که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| ام المصائبم احترام واجبم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| بنت الحیدری و از گفتارت مشخصه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| علی ولی الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| عشقت در عوالمه حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| قتال العرب علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| علی علی مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی