ویژه برنامه ولادت امام هادی (ع)_پنجشنبه|1401.04.23|

 

مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

سرود|عالم همه مهمان تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|مثل صاعقه خطرناکه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| به علی دلبستم عشق فهمیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|علی علی الگوی زمانه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|شد خطاب از خدا رو پیغمبر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|شروع می کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|قاتل العرب علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|رویام ای همه ی دنیام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی