ویژه برنامه محرم1400_شب یازدهم محرم

روضه شب یازدهم محرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینـه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|مهربون منی عمو جون منی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|غریب گودالی یارالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|ساعت سه بود که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|روز نفس گیری بود_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|اگه رفتی زیر بارون_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی