ویژه برنامه محرم1400_شب ششم محرم

روضه شب ششم محرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینـه|سرباز لشکر حسین اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|سرباز لشکر حسین اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحــد|گفتا قاسم به فغان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|اسد الحیدری چه افتخاری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|قاسم ای پدیده خلقت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|مگه من تورو ساده بدست آوردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|علی علی مولا مولانا علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|به علی دلبستم عشقو فهمیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|شروع میکنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مــدح|باعشق علی ستاره برمیگردد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی ایمان عسکری