ویژه برنامه محرم 1400_شب چهارم محرم

روضه شب چهارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|خواب راحت ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|شده مظلومم بی یارو حبیب_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|بمیرم واست شاهه کم سپاه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|آمده اَن بهر قربانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|زینب خسته چنین گفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

شـــور|جز حرف عشقت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|ای ماهه تابان قبیله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|ذکر لبم یا زینب سلام الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|صلی الله علیک یا عطشان_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شـــور|حالم خرابه وقتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی