ویژه برنامه محرم 1400_شب پنچم محرم

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|داره میره از حال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|بنی بنی قتلوک_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|ته گودال گیر افتاده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|تو بیابونا گیر افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|الا یا ایها المظلوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اگه آثار مرگ در من دیدید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|هوامو داشته باش_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی