ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب سوم_پنجشنبه|1400.10.16|

روضه_با نوای|حجت الاسلام نعامی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|حجت الاسلام نعامی

زمینه|روزم سیاه شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم|عمدا اومدم پشت در_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|دنیا بدون تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|زینب دوش نبی_بانوای|حجت الاسلام نعامی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|نقشه کشیدن مبتلامون کنن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا عربی فارسی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|همه منتظرن مادرش برسه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|بر نمیداره خولی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام نعامی