ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|1400.10.15|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|تویی که سایه ات رو ندیده بود مردی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|همه مادر دارن من ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ای|اما فیکم مسلم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ای|بی حیا زد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ای|چی به روز تو آوردنو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا| وا اُما_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|همه منتظرن مادرش برسه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|یه وقتایی که دلم لنگ عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا | مولا علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|به علی دلبستم عشقو فهمیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

چهار ضرب|منی که از تولدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی