ویژه برنامه فاطمیه اول _شب اول_پنجشنبه|1400.09.25|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|همه مادر دارن من ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد سنگین| همسر مهربونم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد سنتی| تو زمین گیری و من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی| تو کوچه ها گیر افتادی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

ذکر اباعبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی