ویژه برنامه فاطمیه اول 1440 شب دوم|جمعه ۹۷.۱۰.۲۸|

روضه_ حاج سعید کرمعلی

پیش زمینه _ حاج سعید کرمعلی

زمینه_ حاج سعید کرمعلی

شور روضه ایی_ حاج سعید کرمعلی

سنگین_ حاج سعید کرمعلی

سنگین عربی _ حاج سعید کرمعلی

واحد سنتی _ حاج سعید کرمعلی

تک_ حاج سعید کرمعلی

شور_ حاج سعید کرمعلی

شور_ کربلایی محمد باقر قنواتی

شور_ کربلایی محمد باقر قنواتی

شور _ کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی _ حاج سعید کرمعلی

مدح امیرالمومنین_ حاج سعید کرمعلی و مصطفی مروانی