ویژه برنامه عرض توسل به حضرت محسن(ع)پنجشنبه|98.08.09|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌ توانانیا

روضه(السلاموعلیک‌یا‌‌فاطمة‌الزهرا)_کــربلایی مصطفی مروانی

پیش‌زمینه(من‌آن‌شاخه‌گل‌افسرده‌بودم)_کــربلایی مصطفی مروانی

زمینه(از شرر میخه اگه که مادر دارت)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(نمیره‌ یادم‌صدام‌زدی‌به‌پشت‌در)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(تامی‌گیرم‌توی‌دستم‌تربتت‌رو‌)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(|اِنْتِ لو‌مأرید)_کــــربــلایــی عــسـاکــــــره

شور(به محضر حضرت مادر سلام)_کــــربــلایــی عــسـاکــــــره

شور(چادر خاکی تو معراج من)_کــــربــلایــی عــسـاکــــــره

شور(تو قرار دل بی قرار منی یا حسن)_کـربــلایــی مجتبی مهدی‌پور

شور(به به چه اصحابی به‌به چه اربابی)_کـربــلایــی مجتبی مهدی‌پور

شور(|گر به عزا خانه اش)_کـربــلایــی حسین روشنا زاده

شور(راه‌و‌شناختم‌از بیراهه‌آقا تو را تو)کـربــلایــی حسین روشنا زاده

شور(عبدالزهراخودم دیدم تو کوچه‌ها)_کـربــلایــی مجتبی مهدی‌پور

شور(ازهیچ‌سبویی‌نشوم‌مست علی‌)_کـربــلایــی مجتبی مهدی‌پور

شور(علی‌امام‌من‌است‌و‌منم‌غلام‌علی)_کــربلایی مصطفی مروانی

روضه‌پایانی(گویند دم مرگ علی را)_کــربلایی مصطفی مروانی