ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه(س)_یکشنبه|21_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|من از نسل زهرام مردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|یه دختر شامی تو کوچه‌ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|حلالش نمیکنم اونی که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|تازه یکم آروم شدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|خدا به خیر بگذرونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|من از لگد بدم میاد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|تو بیابونا گیر افتادم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|میون گودال حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا|علی علی علی مولا مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی