ویژه برنامه شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه|98.07.04|

پیش زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(هر چند به دل عزا زیادست)

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(دشت کربلا لبریز از غم شد)

شور مقتلی_ کربلایی مصطفی مروانی
( تو های و هوی نیزه نگام به سوی نیزه)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(نورِ حسین هرگز خاموش نمیشه)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(پشت و پناهم باشه)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(ای بهشت خدایی تو کعبه مایی)

شور_ حجت الاسلام عیسی شحیطاط
(همه امیدم تموم عمرم)