ویژه برنامه شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه|98.07.04|

سخنرانی_حجت الاسلام صادق سلیمانی فر


روضه_حجت الاسلام صادق سلیمانی فر


روضه_کربلایی مصطفی مروانی


پیش زمینه(هر چند به دل عزا زیادست)_کربلایی مصطفی مروانی


زمینه(دشت کربلا لبریز از غم شد)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(تو های و هوی نیزه)_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر و نوای حسین_کربلایی مصطفی مروانی

شور(نور حسین هرگز خاموش نمیشه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(پشت و پناهم باش)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(ای بهشت خدایی تو کعبه مایی)_کربلایی مصطفی مروانی

شور (همه امیدم تموم عمرم آرزو داشتم)_حجت الاسلام عیسی شحیطاط

روضه پایانی_حجت الاسلام عیسی شحیطاط