ویژه برنامه شهادت امام حسن علیه السلام _پنج شنبه|1399.07.03|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول_وقتی گره می افته تو کارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم_صحن و سراش تو قلب نوکرهاست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_بهارم حسن قرارم حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_عشق جدل میطلبد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_هرکی یکبار باتو روبه رو بشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_حال شرح ماجرا نیست_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور_برا یه بارم که شده به خواب _بانوای|کربلایی رحمان شریفات

شور مقتلی_آقای من بی تو شروع_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_غریب گودالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور احساسی_یه عالمه گریه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_کاشکی میشد مثل_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی