ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری(ع)_پنجشنبه|22_07_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|حسن که باشی روضه‌هات همینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|آه بمیرم برات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|یابن الحسن فدای تو و دیده‌ی ترت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|یه سلام ساده از جانب عبد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا|هر که محبت تو در سینه کاشت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا|امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|رأس تو میرود_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی