ویژه برنامه شهادت امام حسن(ع)_چهارشنبه|14_07_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|دوباره دلم به تابو تبه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|مدینه غربت داره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|حسن ابن زهرا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|کاشکی گنبد طلا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|پر از جنجاله شیب قتلگاه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|خدا بخیر بگذرونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|شروع می‌کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|نقطه‌ی با بسمه الله حیدر کرار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|اولی رفتو نشد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|بنام نامی خدا به نام نامی علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|ساقی یا عباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی