ویژه برنامه شهادت امام حسن(ع)_دوشنبه|22_06_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|عمریه آقا سینه زنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|عمریه آقا سینه زنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|جان حسین جانانه حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|عشقه جنت رو سرم داری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|برای شب سیاه من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|از جمل بگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|شر صف شکن حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|ای شرف بر عالم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|نوکریم باشه گدایی در خونت عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|یه وقتایی که دلم تنگ عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|به سمت گودال از خیمه دویدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|آن دم که منم از ناقه_بانوای|کربلایی ایمان عسکری

شور|دعا میخونم زیر لب‌ها_بانوای|کربلایی ایمان عسکری

شور|من حسنم پر غمو دردم_بانوای|کربلایی ایمان عسکری