ویژه برنامه شهادت امام جواد (ع)_پنجشنبه|1401.04.09|

سخنرانی_به کلام|حجت الاسلام جامعی

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|وسط حجره افتاده بی کس و تنها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|تشنه کشتنت با تیر و شمشیر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|وصلی الله علی الباکین علی الحسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

 

شور|سایه روی سرم رو دوست دارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|شکر خدا نبض دل تنگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|بزرگترین سرمایه با حرمش همسایه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| یا ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| علی مولا علی مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|به علی دل بستم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|تو به زینب گفتی سر شاهانه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی