ویژه برنامه دهه محرم الحرام1442/1399-شب چهارم-یکشنبه|99.06.02|

سخنرانی_واعظ| حجت الاسلام توانانیا

مناجات|درونم‌دردبسیار و‌ مداوا_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

روضه|نور چشمم فدای طفلانت_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|بمیره زینب نبینه حال _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورزمینه|گردعوت‌دوست میشنیدم_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|تا هست خدا در دل من _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

واحد|وقتی قرار نیست که_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|ای زینت چادرزینب ما فوق_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|وردلب‌های‌رقیه وذکرسربند_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی