ویژه برنامه دهه محرم الحرام1442/1399-شب پنجم-دوشنبه|99.06.03|

سخنرانی_واعظ| حجت الاسلام توانانیا

روضه|حال دلم خیلی خرابه کار _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|نگاه کن عمه دور و بر عمو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|چشمش سیاهی رفت_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|آقام عموم بابام عمو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

واحد|عمورسیدم‌و‌دیدم‌چقدر‌بلوا‌_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|شهید شدگودال و زیر_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|سیدالغریب‌چه‌قیامتی_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|ای وای من بی تو _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

پایانی|تنگه دلم آقا شب‌های جمعه_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی