ویژه برنامه دهه محرم الحرام1442/1399-شب ششم-سه شنبه|99.06.04|

سخنرانی_واعظ| حاج حسین یکتا

شعرخوانی|چند روزی است دلم_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

روضه|روضه‌قاسم بن‌الحسن‌(ع)_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|ای نگار حسن یادگار حسن_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|ای جانم به این همه شمایل_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|تارفتی از حرم قاسم عمو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

واحد|چه دلاوری چه تکاوری_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|دریای‌کرم‌حسن ای بال‌و‌پرم_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|شاهی‌و فرمانروای من‌حسن_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|کنارم باش _بانوای| کربلایی امیر فلاحی

شور|چشم بر هم بزنی در دل_بانوای| کربلایی امیر فلاحی