ویژه برنامه دهه محرم الحرام1442/1399-شب سوم-شنبه|99.06.01|

سخنرانی_واعظ| حجت الاسلام توانانیا

روضه‌ بخش‌اول_بانوای|حاج عباس ثامری

روضه‌ بخش‌دوم|خبرداری‌کجا‌بودم_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

روضه‌ بخش‌سوم|کنار‌ زخم‌ هایت_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه‌اول|نبودی‌ندیدی‌چطور‌منو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه‌دوم|زجر می‌بینی کار دنیارو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه‌سوم|اومدی‌بلاخره‌بافریادم_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|خاک به سر من با سر از سفر_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|عمو نداره رنگ و رو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|بابایی بابایی کجایی_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|غریب گودالی‌آخ بمیرم الهی_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورپایانی|حتی اگه از آسمون _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی