ویژه برنامه دهه محرم الحرام1442/1399-شب تاسوعا-جمعه|99.06.07|

سخنرانی_واعظ| حجت الاسلام توانا نیا

روضه_بانوای| حجت الاسلام توانا نیا

روضه_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|رفتی به میدون یل نام ‌آور_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شور|باور نمی کنم دیگه ندارمت _بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

سنگین|ماه مون رو زمین زدن_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

واحد|رخصت بده از داغ شقایق_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

واحد عربی|زینب غدت محتاره_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شو‌رعربی|عباس اغثنی اذهب یا_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|عمود خیمه رو کشیدمو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی|ای عزیز دلم نفساتو_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی