ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب یازدهم|سه شنبه98.06.19|

زمینه اول_ کربلایی مصطفی مروانی
(کجایی تا ببینی که خواهر تو )

زمینه دوم_ کربلایی مصطفی مروانی
(داره می سوزه چادر بچه ها)

شور مقتلی_ کربلایی مصطفی مروانی
(معجر و روسری می سوزه)

شور _ کربلایی مصطفی مروانی
(عقیلة العربم من)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(تو علمداری من از تو علمدارترم)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(مرتضی عشق زهرا همه مقصودش بود)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(ورد لب های رقیه)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(یه سلامیم بدیدم به محضر)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(به نیابت شاه بی کفن)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(ذخر الحسین نور دو عین)

شور_ کربلایی مصطفی مروانی
(عشق فقط ارباب)