ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب یازدهم|سه شنبه98.06.18|

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول (کجایی تا ببینی که خواهر تو)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم(داره می سوزه چادر بچه ها)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(معجر و روسری می سوزه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عقیلة العربم من)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(تو علمداری من از تو علمدار ترم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(مرتضی عشق زهرا همه مقصودش بود)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(ورد لب های رقیه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(یه سلامیم بدیم به محضر)_کربلایی مصطفی مروانی

شور (به نیابت شاه بی کفن)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(ذخر الحسین نور دو عین)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق فقط ارباب)_کربلایی مصطفی مروانی