ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب چهارم|سه شنبه98.06.12|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(حسرت توی نگاهت…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(نوشته در لهوف در میان صفوف…)_کربلایی مصطفی مروانی

سنگین(دست گلامو برات آوردم…)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد تند(هیئتای محرمت گرم…)_کربلایی مصطفی مروانی

تک(مستم با تب و تابت حسین…)_کربلایی مصطفی مروانی

همخوانی(عشق بی همتاحضرت دریا…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(حضرت شاه از دلم آگاه…)_کربلایی امیرفلاحی

شور(حرارتاً قلوب کل مؤمنن و مؤمنه…)_کربلایی امیر فلاحی

شور(توی‌روضه‌ها‌دلم‌روصاف میکنم..)_کربلایی مجتبی مهدی پور