ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب پنجم|چهارشنبه98.06.13|

سخنرانی_حجت الاسلام حاجتی

شعرخوانی_حجت الاسلام سید مهدی شفیعی

شعرخوانی_حجت الاسلام سیدعلیرضا شفیعی

زمزمه_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(باید منم مثل عمو عباس…)_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روز نفس گیری بود..)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روضه سنگینه زبون قاصر…)_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_کربلایی مصطفی مروانی

زمزمه_کربلایی مصطفی مروانی

شور(از حرم‌ تا قتلگه…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(یک لحظه تو خیمه گاه..)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی