ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب هشتم|شنبه98.06.16|

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه(باز دل‌شوره ای افتاده به جانم…)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(برای آخرین بار…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عذابم‌نده‌روی‌زمین‌نکش پاهاتو…)_کربلایی مصطفی مروانی

سنگین(ای یوسف ثانی…)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد تند(ای اذان گوی حرم…)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد تند(می‌رود شهزاده اکبر…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(نوای حسین…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(مجنون‌ازغمت‌بالیلاگریه می‌کرد…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق بی همتا حضرت دریا…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(جلوی آیینه خودمو می‌بینم…)_کربلایی مصطفی مروانی