ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب نهم|یکشنبه98.06.17|

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه(زینب غدت محتاره)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه (بین خودمون باشه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(برای من اشک نریزی ای مشک)_کربلایی مصطفی مروانی

سنگین(پاشو علمدار لشکر من)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(پناه خیمه ها علمدار حسین)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد تند(شیر افتاد و هزاران گرگ در دور برش)_کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_کربلایی مصطفی مروانی

شور عربی(یا عباس جیب الماء)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی (تو قتلگاه میزدنت با نیزه ها میزدنت)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روی تن تو حتی واسه یه ضربه جا نیست)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(ز حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(فرقة به سیوف)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_حجت الاسلام احمدیان