ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب دهم|دوشنبه98.06.18|

سخنرانی_حجت الاسلام حاجتی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه (آب روان می بینم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(گوشه گودال افتادی)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(چقدر رو به روم طولش دادن)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(روی تن تو واسه یه ضربه حتی جا نیست)_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر و نوای حسین_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(کم شد از روی سرم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(برادر جان سلیمان زمانی)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی (صل علی ساکن کربلا)_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر و نوا_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(یا عباس جیب الماء)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(گلی گم کرده ام می جویم او را )_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(ای کشته ورق ورق ای روح پیکرم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(صلو علیک ملیک سما)_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(غیرب گیر آوردنت)_کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی(زیر دست و پای مرکب)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(آقای من دین و دنیای من)_حجت الاسلام محمدیان

شور(پنهون ماه نیمه شب من)_کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی(قرارمون بود واسه تو غم بخورم)_کربلایی مصطفی مروانی

همخوانی(عشق بی همتا حضرت دریا)_کربلایی مصطفی مروانی