ویژه برنامه دهه محرم الحرام 1440-شب هفتم |یکشنبه 97.06.25|

سخنرانی_حجت الاسلام میر علایی

روضه_ حجت الاسلام میر علایی

روضه_ کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد_ کربلایی علي نيسي

واحد_ حاج عباس ثامري

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی

تك روضه ايي _ کربلایی مصطفی مروانی

نوا و شعر خواني_ کربلایی مصطفی مروانی

شور _ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی علي نيسي

شور_ کربلایی علي نيسي