ویژه برنامه دهه محرم الحرام 1440-شب هشتم |دوشنبه 97.06.26|

سخنرانی_حجت الاسلام میر علایی

روضه_ حجت الاسلام میر علایی

شعر خوانی_ حاج مجید قاسمی

روضه_ کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد بوشهری_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ايي _ کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ایی_ کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ایی_ کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ایی _ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ حجت الاسلام آل کثیر

روضه پایانی_ حجت الاسلام آل کثیر

شعر خوانی پایانی_ حاج مجید قاسمی