ویژه برنامه بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جمعه|98.10.13|

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(سلام ‌عزیز ‌پرپرم‌ سلام‌عزیز‌)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(وای چـه ها بـر پیکـر شـد)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(بااینکه‌غم‌داشتی‌)_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر‌و‌نوا(صل‌الله‌علی‌الباکینه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(علیٰ انکســرالـزهــــری)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(افتادی لب تشنه رو خاکا…)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(به‌سمت‌گودال‌از‌خیمه‌دویدم)_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_کربلایی مصطفی مروانی

شور(خیمه‌روتاگودال‌همش‌دویدم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(مه‌بالا‌نشین‌شدی‌نعش‌زمین)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(منم ‌باید برم‌ آره‌برم‌ سرم‌بره)_کربلایی مصطفی مروانی

پایانی(افتادی‌روخاک‌غربت‌نگو‌که)_کربلایی مصطفی مروانی

شعرخوانی‌حماسی(صبح‌روز‌قیام)_کربلایی مصطفی مروانی

شعرخوانی_حاج عباس ثامری