ویژه برنامه بدرقه زائرین اربعین پنجشنبه |98.07.18|

پیش زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(سلام آقا من از خدا فقط تو رو میخوام)

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(دل تنگم مثل هر سال)

شور _ کربلایی مصطفی مروانی
(در به درم حلال کنید که اربعین میرم حرم)

شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش
(می دونم این عشقو)

شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش
(عالمه و نابغه و فاضله)

شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش
(آرزو نیست رجز نیست)