ویژه برنامه بدرقه زائرین اربعین پنجشنبه |98.07.18|

سخنرانی_حجت الاسلام حبیب پور

مناجات_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

روضه_حاج فرید آلبوغبیش

پیش زمینه(سلام آقا من از خدا فقط تو رو می خوام)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(دل تنگم مثل هر سال)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(در به درم حلال کنید که اربعین میرم حرم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(می دونم این عشقو)_حاج فرید آلبوغبیش

شور(عالمه و نابغه . فاضله)_حاج فرید آلبوغبیش

شور(آرزو نیست ، رجز میست )_حاج فرید آلبوغبیش

شور مقتلی(یه وقتایی که دلم لنگ عشقه)_کربلایی مصطفی مروانی

شور گودال(زیارت چیست،زیارت جز همین دلشوره های قبل مشایه)_کربلایی مصطفی مروانی