ویژه برنامه اربعین حسینی_شب دوم_پنجشنبه|1399.07.17|

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_حسین جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی_جنجال دیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین_چهل روز آزگار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد_سرو رفتم از کنارت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_با دل پر اومدم در خونت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_تنزل البلا یعنی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_مثلا تو قبول کردی_بانوای|کربلایی امیر فلاحی

شور_به عشق خاک تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی_افتادی لب تشنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_غروبه حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

ذکرو نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی