ویژه برنامه اربعین حسینی_شب اول_چهارشنبه|1399.07.16|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی حسین محمدی_کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول_رسیدم اَخا به کربلا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

 

زمینه دوم_تو رفتی و زینب شد اسیر نامردا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور زمینه_میون شهر شام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_والشمرو جالسواً_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_معنای عزت جمع در زینب_بانوای|کربلایی حسین محمدی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی حسین محمدی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی.