ویژه برنامه اربعین حسینی-ظهر|شنبه 98.07.27|

سخنرانی_حجت الاسلام کاظمی

روضه(کنار تیر و نیزها پرم شکست)_کربلایی مصطفی مروانی

روضه(سفر تموم شد پاشو بردار زینب)_کربلایی سید محسن امام

روضه(یاد میداری مدینه موقع خواب)_کربلایی حسین محمدی

پیش زمینه(حال ما بین که به چه منوال)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول(دیدی گفتم بر می گردم حالا برگشتم)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم(هر طوری بود با هر غمی که دیدم)_کربلایی مصطفی مروانی

شور روضه ایی(رو قلبم شد غمت آوار)_کربلایی مصطفی مروانی

ذکر( وصل الله علی الباکینه علی الحسین)_کربلایی مصطفی مروانی

شور (برخیز که شور محشر آمد)_کربلایی حسین محمدی

شعرخوانی(آمدی دل خوشی زینب)_کربلایی حسین محمدی

شور(علم عشق روی دوشته عباس)_کربلایی حسین محمدی

شعرخوانی(عشقت دار و ندارم ولایت)_کربلایی حسین محمدی

شور(ای قیل و قالم مرد قبیلم هستی)_کربلایی حسین محمدی

شور(بگو با صاحب الزمان یا زینب)_کربلایی سید محسن امام

شور(علی ساقی کوثر علی افضل الاذکار)_کربلایی حسین محمدی

شور(بی پنهام حسین رو سیاهم)_کربلایی سید محسن امام