ولادت حضرت علی‌اکبر(ع) |22_12_1400|

شعر خوانی_بانوای|کربلایی حسین صیامی

شعر خوانی_بانوای|کربلایی سید محمد جواد شرافت

مدح_بانوای|حاج رحمان نوازنی

سرود|قال المصطفی صل الله_بانوای|حاج رحمان نوازنی

شور|نباشه دلم رام تو_بانوای|حاج رحمان نوازنی

شور| پره عاشقه در خونه ی_بانوای|کربلایی رحمان نوازنی

شور|آینه ی جمال پیمبره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|دل مگه از دلبرش دلگیر میشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|شروع می کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|سلام ای ماهه_بانوای|حاج رحمان نوازنی

مدح_بانوای|کربلایی رحمان نوازنی

مدح پایانی_بانوای|کربلایی عباس ثامری