ولادت امام حسین(ع) |15_12_1400|

مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|داره بوی کربلا می پیچه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| به تو و مادر،پدرت حسین جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|موقعه شادی و شوره_بانوای|کربلایی محمود خزلی

هوسه عربی_بانوای|کربلایی محمود خزلی

هوسه فارسی|علی علی مولا_بانوای|کربلایی محمود خزلی

شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| سر سجاده به شکرانه_بانوای|کربلایی احمد اسلامی راد

شور|اومد امشب ماه از آسمون_بانوای|کربلایی علیرضا مرید سادات

شور|من خودم فدای علی اکبر حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| الا نگار آشنا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

مدح پایانی_بانوای|کربلایی محمود خزلی