|وفات حضرت ام البنین(س)|۲۵_۱۰_۱۴۰۰|

روضه|بخش اول_با نوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

روضه|بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه|بخش سوم_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند و مصطفی مروانی

زمینه|پسرام قربون اشکای_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

نوای ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور|آخرشم نوکری که آقا_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور|قهرمان بدر رو _بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور|اول نصیحت می کنه_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

مدح امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور|ساقی یا عباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|چون چاره نیست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور عربی|عباس اغثنی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی