مناجات ماه رمضان |22_01_1401|

زمینه اول|رب شهر رمضان_بانوای|کربلایی سید محسن امام

زمینه دوم|ای تکیه‌گاه و جان محمد_بانوای|کربلایی سید محسن امام

ذکر اباعبدالله_با نوای|کربلایی سید محسن امام

شور|اسوه صبری و معنای وفا_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور|و قبرو هو فی قلوب من ولا_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور|از جمل بگم از معنای یل بگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| نقطه باء بسم الله حیدر کرار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|خودمو تو درد سر انداختم_بانوای|کربلایی سید محسن امام

شور پایانی| همه دار و ندار من_بانوای|کربلایی سید محسن امام