مناجات ماه رمضان |16_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دعای ابو حمزهٔ ثمالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|خدا مرگم بده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|با پای پر ورمم _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|بابا بابا یکی موهام رو کشید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|هوامو داشته باش_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

همخوانی|تو مثل من سر کویت هزارها داری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی