مراسم ولادت امام موسی کاظم(ع)پنجشنبه|98.05.31|

سخنرانی_حجت الاسلام جامعی

مدح(مولا امیر المومنین)_کربلایی مصطفی مروانی

مدح(مولا امیر المومنین)_کربلایی مصطفی مروانی

مدح(امام موسی کاظم(ع))_کربلایی مصطفی مروانی

سرود(نمیشه از نجف دل کند)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(علی جان سرنوشت و عقوبت ها)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(به نجف رساندم امشب دل درد آشنا را)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(آقای منی دینم و دنیای منی)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(کن فیکون کرده حیدر با نگاش)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(حسین قبله دو عالم)_کربلایی مصطفی مروانی

مناجات پایانی_کربلایی مصطفی مروانی